דקדוק

comparatives

Write the correct form of each adjective using r/er/ier.

התחל
המילה נוספה לרשימת המילים שלך