לימוד דקדוק

מורפיקסקול מספק דרך לתרגל נושאי דקדוק שונים בשפה האנגלית בכל הרמות. כדי להתחיל ללמוד ולחדד את הדקדוק באנגלית, צריך רק לבחור את הרמה המתאימה לכל אחד ואחת, והאתר יציג מגוון של חידונים בנושאים שונים ברמה זו.

Conversations

Climate Crisis Quiz

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Tu BiShvat Quiz

Test you knowlegde of Tu Bishvat (and English)!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Chatting about Shopping

Choose the correct answers for the conversation
הציון שלך
התחילו עכשיו

How Words Are Born - Part 2

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Odd Word Out! Part 1

Find the word which doesn't belong.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Odd Word Out! Part 2

Find the word which doesn't belong.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Nir and Yotam Talk About Work

Fill in the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Politics Quiz Part 2

Choose the answer which best fits the description
הציון שלך
התחילו עכשיו

Politics Quiz Part 3

Choose the answer which best fits the description
הציון שלך
התחילו עכשיו

Acronym Quiz - What is ASAP

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
הציון שלך
התחילו עכשיו

Acronym Quiz - What is UFO

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
הציון שלך
התחילו עכשיו

Acronym Quiz - What is ETA

Correctly idenfity the words hidden in the acronyms
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 1

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 4

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 5

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 6

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Amy and Adam Talk About Pets

Fill in the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

High-Tech Conversation - Part 1

Complete the conversation and translate the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

High-Tech Conversation - Part 2

Complete the conversation and translate the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Ethan and Nick talk about TV

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 2

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

What is That Idiom? Part 3

Fill in the blank to complete the idiom.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Aliens Quiz

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Definitions - Define Authorship

Choose the word that fits the definition.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Stranger Things Quiz

Complete the quote!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 2020s

Fill in the blank to complete the lyrics.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Big Brother Quiz

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Definitions - Define Picture

Choose the word that fits the definition.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Definitions - Define Obtain

Choose the word that fits the definition.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Definitions - Define Body Shape

Choose the word that fits the definition.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Coronavirus Conversation

Try your online conversation skills with family overseas.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Chatting about Movies

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Chatting about Food

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Chatting about Traveling

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Facts About Israel Quiz

Test you knowlegde of English through facts about Israel!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Independence Day Quiz

Test your knowlegde of the Israeli Independence Day!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Politics Quiz

Choose the answer which best fits the description
הציון שלך
התחילו עכשיו

How Words Are Born - Part 1

Choose the correct answer
הציון שלך
התחילו עכשיו

Gal and Ofir talk about Books

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Seinfeld

Test your knowledge of English with Seinfeld!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 50s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 60s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 70s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 80s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 90s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 2000s

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Music from the 2010s

Fill in the blank to complete the lyrics.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Purim Quiz

Test you knowlegde of Purim (and English)!
הציון שלך
התחילו עכשיו

New Year Celebrations

Test your knowledge of English for the new year!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Passover Quiz

Test you knowlegde of Passover (and English)!
הציון שלך
התחילו עכשיו

Human Rights Day Quiz

Choose the correct translation for the words in bold
הציון שלך
התחילו עכשיו

May and Ran talk about Gaming

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Talking about Safety and Security

Try your conversation skills with family overseas.
הציון שלך
התחילו עכשיו

Eurovision Hits

Choose the correct translation for the words in bold.
הציון שלך
התחילו עכשיו
המילה נוספה לרשימת המילים שלך